« Prev        Next »

Jada Pinkett Smith on movie set ‘Gotham’ today in NYC