« Prev        Next »

Simone Smith, right, and Misa Hylton-Brim attend SIS trunk show at Neiman Marcus Atlanta